Sprawniejsza i szybsza współpraca z istniejącą bazą przewoźników

Dobierz ładunek odpowiednio do ładowności

Wybieraj spośród
wielu ofert

Monitoruj ładunek i
czas dostawy ETA w
czasie rzeczywistym

Dobierz ładunek
odpowiednio do
ładowności

Wybieraj spośród
wielu ofert

Monitoruj ładunek i
czas dostawy ETA w
czasie rzeczywisty

Znajdź odpowiedniego przewoźnika dla każdego ładunku, za każdym razem

Pożegnaj się z godzinami spędzonymi na rozmowach telefonicznych z przewoźnikami.

Priorytetyzuj wybranych przewoźników dając im pierwszeństwo w składaniu ofert.

Znajdź odpowiedniego przewoźnika dla każdego ładunku, za każdym razem

Pożegnaj się z godzinami spędzonymi na rozmowach telefonicznych z przewoźnikami.

Priorytyzuj wybranych przewoźników dając im pierwszeństwo w składaniu ofert.

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

Podejmij decyzję na podstawie ceny, opinii o firmie i ETA.

Wszystkie oferty widoczne na jeden rzut: elektroniczne i złożone przez telefon.

Wybierz najkorzystniejszą ofertę

Podejmij decyzję na podstawie ceny, opinii o firmie i ETA.

Wszystkie oferty widoczne na jeden rzut: elektroniczne i złożone przez telefon.

Popraw jakość oferowanych usług

Bądź bardziej proaktywny we współpracy ze swoimi klientami, dzięki identyfikacji opóźnionych ładunków i możliwości monitorowania pojazdów w czasie rzeczywistym.
Popraw wydajność Twoich współpracowników i zmniejsz ich nakład pracy.

Popraw jakość oferowanych usług

Bądź bardziej proaktywny we współpracy ze swoimi klientami, dzięki identyfikacji opóźnionych ładunków i możliwości monitorowania pojazdów w czasie rzeczywistym.

Popraw wydajność Twoich współpracowników i zmniejsz ich nakład pracy.